تیم اجرایی

کراس

پیام نماینده گروه

به نام خداوند قادر متعال که همه هر چه داريم گوشه‌ای از الطاف بيکران اوست. پروردگاری که نعمت‌های بی‌شمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است. قادر متعالی که از نشانه‌های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و نصب‌العين قرار دادن حريم و حرمت بندگان خداوند لايزال در هر کار و هر فعاليتی بر ما و بر همگان فرض و واجب است؛ به ويژه در بخش کارآفرينی و صنعت آنچه بيش از همه اهميت و اولويت می‌يابد نقش پررنگ جامعه به عنوان مخاطبان و مصرف‌کنندگان محصولات از يک سو و از سوی ديگر به منزله کارکنان و نيروهای واحدهای مختلف صنعتی است.

از همین جاست که تعامل مثبت و مؤثر صنعت و جامعه خود را به روشنی نمايان می‌سازد و توجه جدی به شهروندان جامعه و رعايت حقوق آنان که حقيقتاً تنها راه توسعه و تداوم فعاليت‌های کارآفرينانه و صنعتی است، به صورت بنيادين ضرورت می‌يابد.

با اتخاذ چنين دیدگاهی است که گروه صنعتی کراس با الهام از انديشه‌ های مدرن و پیشرو مدیریت در جهان همواره جهت کسب رضايت مردم و مخاطبان محصولات خود و درک و دريافت عميق ديدگاه‌ها و نظرات اين عزيزان تلاش داشته و دارد. تلاشی که مرکز ثقل آن عملياتی و اجرايی نمودن انتظارات و توقعات هم‌ميهنان ارجمند در حد وسع و توان است.

هیئت مدیره:

  • کامران عظیم زاده
  • داریوش شفیعی

نماینده گروه:

  • کامران عظیم زاده

مدیر اجرایی:

  • کامران عظیم زاده

خط مشی کیفیت

فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان