ارتباط

کراس

دفتر مرکزیآدرس: کوچه سوم- پلاک 8- ساختمان کراس

تهران- خیابان گاندی

کدپستی:15 176-13711

ایمیل:info@cross-ir.com

تلفن:(+9821) 89321000   فکس:88775547کارخانهآدرس: قزوین- شهرک صنعتی کاسپین

تلفن:(+9821) 89321000   فکس:88775547