گواهینامه ها

کراس
  • - استاندارد

       گواهی استاندارد تولید دوچرخه

  • - ISO 9001

       واردات، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش همه نوع دوچرخه و تجهیزات ورزشی

  • - ISO 10002

       واردات، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش دوچرخه و تجهیزات ورزشی